NASCHOLING IPM DOEN

Wat is IPM?

IPM betekent: Integrated Pest Management ofwel “Geïntegreerd Plaagdieren Management”. We hebben het over het managen, waarmaken, oplossen en beheersen van plaagdierproblemen door alle elementen die een rol spelen in de ontwikkeling van plaagdieren samen te laten werken naar het gewenste doel.

Er wordt veel over IPM gesproken, er zijn tal van protocollen maar hoe pas je het nu daadwerkelijk toe in de dagelijkse praktijk?

IPM is geen tovermiddel, het is een systeem-aanpak. En daar heb je kennis voor nodig, zoals:

 • Diersoorten, hun levenswijze en gedragingen
 • Preventieve en weringstechnieken
 • Bestrijdingsmethodieken
 • Bouwkundige staat van een gebouw en invloed van de omgeving
 • Bedrijfsvoering en gedragingen van personen
 • Staat van de hygiëne
 • Wet- en regelgeving en andere externe eisen

Deze unieke combinatie van kennis hebben wij als plaagdierbeheersingsbranche! Zonder deze kennis is het niet mogelijk om IPM toe te passen.

IPM heeft meerdere doelen, zoals het reduceren van de inzet van biociden en het op een maatschappelijk verantwoorde manier voorkomen van risico’s. Chemische oplossingen zijn niet duurzaam en brengen risico’s met zich mee voor de gezondheid van mens en dier en voor het milieu. Alles wat we in onze leefomgeving brengen, komt uiteindelijk op ons bord terecht. Producenten moeten dus een veilig product kunnen leveren, zonder plaagdierdelen of biociden in ons voedsel.

Het is daarom belangrijk om vanuit het plaagdier te denken en te zoeken naar blijvende, duurzame oplossingen. Door te voldoen aan IPM, voldoe je ook aan de huidige wetgeving, waarbij de inzet van biociden altijd als laatste redmiddel wordt gezien. IPM biedt de enige mogelijkheid om in uiterste noodzaak buiten gebouwen nog biociden in te mogen zetten.

Om dit te bereiken is uiteraard een grondige kennis van zaken nodig. Als plaagdierbeheerser word je ingeschakeld om deze kennis voor jouw opdrachtgever beschikbaar te stellen. Plaagdieren gedragen zich echter 24/7 als plaagdier en niet alleen tijdens jouw servicebezoek. Het is daarom zeer belangrijk om zowel jouw opdrachtgever als de medewerkers op de werkvloer op een duidelijke manier te instrueren. Denk aan deurdiscipline, het inspecteren van binnenkomende goederen, het herkennen van sporen van bepaalde diersoorten, etc. Met deze instructies zijn zij in staat om de dagelijkse werkzaamheden zodanig te laten verlopen dat risico’s op plaagdierproblemen zo veel mogelijk voorkomen kunnen worden. Dankzij de nieuwste technologieën kunnen digitale monitoringsystemen en digitale logboeken hierbij als handig hulpmiddel aangereikt worden. Dit alles vraagt om goede communicatieve vaardigheden en is ook de ideale kans om te laten zien dat jij de expert ter zake bent.

Tijdens deze nascholingsdag leer je op een toegankelijke manier hoe je IPM toepast in je dagelijkse werk en dat doen we aan de hand van een actief lesprogramma met voorbeeldcases, stellingen en discussies.

De dag wordt afgesloten met een theoretisch examen waarbij 2 dagdelen (25 punten) behaald kunnen worden voor het up-to-date houden van het Nederlands vakbekwaamheidsdiploma. Behaalde punten kunnen worden bijgeschreven op een bewijs van vakbekwaamheid dat door het EVM of het CPMV is uitgereikt. Voor Belgische deelnemers zonder Nederlands vakbekwaamheidsdiploma bieden wij de mogelijkheid om een toets af te leggen en een certificaat van deelname te ontvangen.

DEELNAMEKOST: € 250,00 p/p (ex. BTW)

Let op: er kunnen maximaal 10 personen deelnemen aan deze nascholing.

Bij verkoudheidsklachten, benauwdheid of verhoging van lichaamstemperatuur (vanaf 38°C) is het niet toegestaan om deel te nemen aan onze nascholingen (ook niet wanneer een gezinslid deze symptomen vertoont). Wij vertrouwen op eenieders gezond verstand en rekenen hierbij ook op ieders begrip en medewerking.

Algemene hygiënerichtlijnen:

 • Schud geen handen
 • Houd altijd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen
 • Zorg dat je fit bent: neem genoeg rust en zorg voor goede voeding en persoonlijke hygiëne
 • Was regelmatig je handen met water en zeep en gebruik papieren handdoekjes
 • Gebruik handdesinfectiegel wanneer water en zeep niet beschikbaar zijn
 • Moet je toch hoesten of niezen, doe dat aan de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en deponeer ze in een afsluitbare vuilbak
 • Gebruik je eigen schrijfgerei

INBEGREPEN:

 • Killgerm Training map
 • Lesstof (hand-outs)
 • Een heerlijke lunch

NIET INBEGREPEN:

 • Indien van toepassing: kosten herexamen/herkansingstoets

Heeft u interesse in deze nascholing? Neem gerust contact met ons op via training-benelux@killgerm.com of telefonisch op het nummer +32 (0)14 44 22 73. Ook in-house opleidingen en nascholingen verzorgen wij met veel plezier voor u en uw team.