VOGELWERING & VALKENIEREN

Ben je bekend met vogelwering maar beschik je (nog) niet over de juiste kennis en technieken om ermee aan de slag te gaan? Kom dan naar onze nascholing “Vogelwering & Valkenieren”!

Hoewel de meeste mensen vogels aantrekkelijk en aangenaam vinden, kunnen ze ernstige problemen geven als de populatie niet beheerst wordt. Vogeluitwerpselen in het bijzonder zijn erg onaangenaam omdat ze besmet zijn met ziekteverwekkende organismen en slipgevaar kunnen veroorzaken. Bovendien is de mest een lelijk zicht en kan deze leiden tot ernstige structurele schade aan gebouwen. Nestmateriaal en veren bevatten vaak veel insecten wat kan leiden tot secundaire besmetting van gebouwen en eigendommen. Het gekoer en de schreeuwkreten van vogels, zoals die van de meeuw, leiden tot grote onrust, zowel in stedelijke gebieden als badplaatsen. Bovendien kunnen vogels zoals mussen, spreeuwen en duiven economische verliezen veroorzaken bij voedselverwerkende bedrijven door het vervuilen en het eten van het geproduceerde en opgeslagen voedsel.

Tijdens onze nascholingsdag “Vogelwering & Valkenieren” wordt aan de hand van een actief lesprogramma dieper ingegaan op de risico’s die gepaard kunnen gaan met overlast door diverse vogelsoorten (verwilderde huisduiven, huismussen, meeuwen, kraaiachtigen,…) en de noodzaak om deze te beheersen. Uiteraard wordt de ecologie en het gedrag van deze soorten besproken, komt relevante wetskennis en arbeidsveiligheid aan bod en tonen we je diverse vogelweringsmethodes en -producten die toegepast kunnen worden om overlast door vogels op een professionele manier te beheersen. Tijdens het praktijkgedeelte “valkenieren” mag je bovendien zelf ervaren hoe je met behulp van speciaal opgeleide roofvogels overlast gevende vogels op een volledig ecologische manier afschrikt.

De dag wordt afgesloten met een theoretisch examen waarbij 2 dagdelen (25 punten) behaald kunnen worden voor het up-to-date houden van het Nederlands vakbekwaamheidsdiploma. Behaalde punten kunnen worden bijgeschreven op een bewijs van vakbekwaamheid dat door het EVM of het CPMV is uitgereikt. Voor Belgische deelnemers zonder Nederlands vakbekwaamheidsdiploma bieden wij de mogelijkheid om een toets af te leggen en een certificaat van deelname te ontvangen.

DEELNAMEKOST: € 250,00 p/p (ex. BTW)

Let op: er kunnen maximaal 10 personen deelnemen aan deze nascholing.

DAGPROGRAMMA:

 • 08u00 – 08u30: ontvangst
 • 08u30 – 12u30: programma voormiddag (incl. koffiepauze)
 • 12u30 – 13u30: lunch
 • 13u30 – 16u00: programma namiddag (incl. koffiepauze)
 • 16u00: examen
 • 17u00: einde

INBEGREPEN:

 • Killgerm Training map
 • Cursusmateriaal / naslagwerk
 • Workshop valkenieren
 • Koffie, thee, fris en een verzorgde lunch

NIET INBEGREPEN:

 • Indien van toepassing: kosten herexamen/herkansingstoets

DATA & LOCATIES:

AANMELDEN

 • UW GEGEVENS

 • EXTRA DEELNEMER(S)

  Gelieve alle informatie betreffende de extra deelnemer(s) compleet in te vullen. In verband met digitale examens is het belangrijk om het e-mailadres van de deelnemer zelf op te geven!
 • Tijdens onze opleidingen en nascholingen kunnen sfeer-, groeps- en/of portretfoto’s gemaakt worden voor publicatie op onze website, social media (Facebook, Twitter, LinkedIn), in onze digitale nieuwsbrieven en/of in gedrukte media (flyers, Pest Control News magazine, e.d.). Killgerm Training wil graag op voorhand uw toestemming vragen voor het publiceren van foto’s waarop u herkenbaar in beeld bent. Dit betekent dat Killgerm Training de gemaakte foto’s kan publiceren of op een andere manier openbaar maken en dat u geen beroep doet op uw portretrecht. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment weer intrekken door een mailtje te sturen naar training-benelux@killgerm.com.