NASCHOLING IPM-KNAAGDIERBEHEERSING BINNEN (2023)

Deze nascholing is bedoeld voor alle professionele plaagdierbeheersers in Nederland die hun BT-licentie vanaf 01/01/2017 via het EVM of vanaf 01/01/2019 via het CPMV hebben behaald (en automatisch reeds getoetst zijn op IPM buitengebruik rodenticiden) of voor diegenen die hun BT-licentie eerder behaald hebben maar apart een nascholing “IPM Buitengebruik Rodenticiden” met succes afgerond hebben.

Tijdens deze nascholing komen alle topics aan bod zoals deze beschreven staan in het Certificatieschema IPM-Knaagdierbeheersing (CIK). Wanneer het examen positief wordt afgesloten, krijg je hiervoor 2 dagdelen (25 punten) toegekend en mag je vanaf 1 januari 2023 gebruik maken van rodenticiden om knaagdieren (ratten én muizen) zowel binnen als buiten volgens de regels (zoals beschreven in het CIK) te bestrijden.

Het ochtendprogramma van deze nascholing bestaat uit:

 • Uitleg wat het Certificatieschema IPM-Knaagdierbeheersing inhoudt
 • Monitoringtechnieken, habitat management, niet-chemische en chemische bestrijdingsmethoden
 • Opstellen en uitvoeren van een Plaagdier Risico Inventarisatie (PRI)
 • Opstellen en uitvoeren van een Plan van Aanpak (PvA) en een evaluatie
 • Beschrijving inhoud van theoretische en praktische inspectiebezoeken
 • Opdrachten en het toetsen van de verworven kennis door middel van Kahoot!-vragen

Het namiddagprogramma van deze nascholing is geheel praktisch gericht en bestaat uit:

 • Het werken met digitale klapvallen
 • Het uitvoeren van een PRI en het opstellen van een PvA met behulp van een digitaal systeem
 • Mondelinge communicatietechnieken en het uitvoeren van een rollenspel om de communicatie met de klant te verbeteren
 • Toetsen van de verworven kennis door middel van Kahoot!-vragen

Onze praktijkgerichte en ervaren docenten zorgen er met andere woorden voor dat jij en je bedrijf helemaal klaargestoomd worden voor IPM 2023!

De dag wordt afgesloten met een theoretisch examen waarbij 2 dagdelen (25 punten) behaald kunnen worden voor het up-to-date houden van het Nederlands vakbekwaamheidsdiploma. Behaalde punten kunnen worden bijgeschreven op een bewijs van vakbekwaamheid dat door het EVM of het CPMV is uitgereikt. Voor Belgische deelnemers zonder Nederlands vakbekwaamheidsdiploma bieden wij de mogelijkheid om een toets af te leggen en een certificaat van deelname te ontvangen.

DEELNAMEKOST: € 250,00 p/p (ex. BTW)

Let op: er kunnen maximaal 16 personen deelnemen aan deze nascholing.

DAGPROGRAMMA:

 • 08u00 – 08u30: ontvangst
 • 08u30 – 12u30: programma voormiddag (incl. koffiepauze)
 • 12u30 – 13u30: lunch
 • 13u30 – 16u00: programma namiddag (incl. koffiepauze)
 • 16u00: examen
 • 17u00: einde

INBEGREPEN:

 • Killgerm Training map
 • Lesstof (hand-outs)
 • Een verzorgde lunch

NIET INBEGREPEN:

 • Indien van toepassing: kosten herexamen/herkansingstoets

DATA & LOCATIES 2022:

AANMELDEN

 • UW GEGEVENS

 • Deze nascholing is bedoeld voor alle professionele plaagdierbeheersers in Nederland die hun BT-licentie vanaf 01/01/2017 via het EVM of vanaf 01/01/2019 via het CPMV hebben behaald (en automatisch reeds getoetst zijn op IPM buitengebruik rodenticiden) OF de nascholing IPM Buitengebruik rodenticiden apart succesvol hebben gevolgd en afgerond.
 • EXTRA DEELNEMER

  Gelieve alle informatie betreffende de extra deelnemer(s) compleet in te vullen. In verband met digitale examens is het belangrijk om het e-mailadres van de deelnemer zelf op te geven!
 • Tijdens onze opleidingen en nascholingen kunnen sfeer-, groeps- en/of portretfoto’s gemaakt worden voor publicatie op onze website, social media (Facebook, Twitter, LinkedIn), in onze digitale nieuwsbrieven en/of in gedrukte media (flyers, Pest Control News magazine, e.d.). Killgerm Training wil graag op voorhand uw toestemming vragen voor het publiceren van foto’s waarop u herkenbaar in beeld bent. Dit betekent dat Killgerm Training de gemaakte foto’s kan publiceren of op een andere manier openbaar maken en dat u geen beroep doet op uw portretrecht. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment weer intrekken door een mailtje te sturen naar training-benelux@killgerm.com.