Killgerm is niet alleen uw productleverancier, maar streeft er ook naar uw KENNIS-leverancier te zijn. Daarom bieden wij vanuit Killgerm Training diverse opleidingen en nascholingen aan waarin een breed scala aan onderwerpen aan bod komt.

Het Killgerm Training Team is er weer helemaal klaar voor!

Gezien de situatie rond COVID-19 hebben we medio maart beslist om tijdelijk geen fysieke nascholingen aan te bieden. Dit viel ons zwaar, maar het was de enige juiste beslissing. Nu het dagelijks leven weer stilaan op gang komt en er een aantal versoepelingen door de overheid doorgevoerd zijn, kunnen onze nascholingen vanaf 1 juni in Nederland onder strikte voorwaarden weer fysiek plaatsvinden. Het spreekt voor zich dat dit op een veilige manier voor onze cursisten, docenten en medewerkers moet gebeuren, conform de richtlijnen van het RIVM. Het maximum aantal deelnemers per nascholing staat daarom momenteel op 10 personen en de nascholingen die in juni op de planning staan, vinden allemaal plaats bij het Van der Valk Hotel Vianen.

Bij verkoudheidsklachten, benauwdheid of verhoging is het niet mogelijk om deel te nemen aan onze nascholingen (ook niet wanneer een gezinslid deze symptomen vertoont). Wij vertrouwen op eenieders gezond verstand en rekenen hierbij ook op ieders begrip en medewerking.

Algemene hygiënerichtlijnen:

  • Houd altijd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen
  • Schud geen handen
  • Was regelmatig je handen met water en zeep
  • Moet je toch hoesten of niezen, doe dat aan de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en deponeer ze in een afsluitbare vuilbak
  • Gebruik je eigen schrijfgerei

Met bovenstaande maatregelen in het achterhoofd moet een veilige lesomgeving haalbaar zijn. De zaal wordt door het Van der Valk Hotel uiteraard ook zodanig ingericht dat alle veiligheidsmaatregelen gevolgd kunnen worden. De catering en lunch zal op een aangepaste manier aangeboden worden.

Tijdens de maanden juli en augustus vinden er geen opleidingen of nascholingen plaats. Vanaf september zal o.a. de opleiding “Bestrijdingstechnicus (BT) – nieuwe stijl” opnieuw opgestart worden en zal een completer aanbod aan nascholingen op verschillende locaties te raadplegen zijn, mits de omstandigheden uiteraard gunstig blijven en het toelaten. Wij houden sowieso vinger aan de pols en zullen elke update via onze mailings en website bekendmaken.

Raadpleeg de Killgerm Training KALENDER (juni 2020) of scroll naar beneden om een opleiding of nascholing te bekijken.

Bij vragen kunt u contact met ons opnemen via training-benelux@killgerm.com

OPLEIDING
BESTRIJDINGSTECHNICUS (BT)
nieuwe stijl

OPLEIDING
LEERLING BESTRIJDINGSTECHNICUS

ONLINE NASCHOLING
COMMUNICATIETECHNIEKEN

NASCHOLING
RATTEN ACADEMY

NASCHOLING
EIKENPROCESSIERUPS

NASCHOLING
IPM DOEN

NASCHOLING
VOEDSELVEILIGHEID

NASCHOLING
AUDITEREN IN FOOD

NASCHOLING
WET NATUURBESCHERMING & INVASIEVE EXOTEN

NASCHOLING
VOGELWERING & VALKENIEREN

NASCHOLING
VLEERMUIZEN (+ AVONDPROGRAMMA)

NASCHOLING
BEDWANTSEN