NASCHOLING IPM BUITENGEBRUIK RODENTICIDEN

Het professionele gebruik van anticoagulantia (en rodenticiden op basis van cholecalciferol) om ratten buiten gebouwen te bestrijden is in Nederland aan strenge regels gebonden en is uitsluitend voorbehouden aan professionele plaagdierbeheersers die hiervoor gecertificeerd zijn en volledig volgens de principes van het Integrated Pest Management werken. Dat heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) zo bepaald. Op basis van criteria gesteld door het Ctgb is door branchevereniging NVPB het protocol “Beheersing van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen” ontwikkeld, wat beheerd wordt door de Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven (KPMB).

Tijdens deze nascholingsdag richten we ons volledig op het protocol “Beheersen van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen”. We leren je de principes van het Integrated Pest Management aan zoals het beschreven staat in het protocol, de algemene werkwijze en opzet en tonen je hoe je o.a. een Plaagdier Risico-Inventarisatie (PRI) en een Plan van Aanpak opstelt. Vanzelfsprekend ligt de nadruk op het preventieve aspect en dus het voorkomen van knaagdierplagen, waarbij we dieper ingaan op thema’s als habitat management, de diverse soorten weringsmaatregelen die genomen kunnen worden en allerhande niet-chemische producten en methodieken. Omdat IPM de enige mogelijkheid biedt om in uiterste noodzaak buiten gebouwen nog biociden te kunnen toepassen voor rattenbestrijding, worden ook de hiervoor toegelaten middelen, hun werking en hun risico’s besproken.

We besteden verder ook aandacht aan communicatie en rapportages aangezien het zeer belangrijk is om het gekozen plan van aanpak te kunnen verdedigen richting de klant en eventueel diens auditor en de handhavende instanties.

Tijdens deze nascholingsdag leer je aan de hand van een actief lesprogramma op een toegankelijke manier hoe je volgens de geldende wet- en regelgeving het IPM protocol in jouw dagelijks werk toepast. Dat doen we aan de hand van voorbeeldcases, stellingen en discussies.

De dag wordt afgesloten met een theoretisch examen waarbij 2 dagdelen (25 punten) behaald kunnen worden voor het up-to-date houden van het Nederlands vakbekwaamheidsdiploma. Behaalde punten kunnen worden bijgeschreven op een bewijs van vakbekwaamheid dat door het EVM of het CPMV is uitgereikt. Voor Belgische deelnemers zonder Nederlands vakbekwaamheidsdiploma bieden wij de mogelijkheid om een toets af te leggen en een certificaat van deelname te ontvangen.

DEELNAMEKOST: € 250,00 p/p (ex. BTW)

Let op: er kunnen maximaal 10 personen deelnemen aan deze nascholing.

Bij verkoudheidsklachten, benauwdheid of verhoging van lichaamstemperatuur (vanaf 38°C) is het niet toegestaan om deel te nemen aan onze nascholingen (ook niet wanneer een gezinslid deze symptomen vertoont). Wij vertrouwen op eenieders gezond verstand en rekenen hierbij ook op ieders begrip en medewerking.

Algemene hygiënerichtlijnen:

 • Schud geen handen
 • Houd altijd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen
 • Zorg dat je fit bent: neem genoeg rust en zorg voor goede voeding en persoonlijke hygiëne
 • Was regelmatig je handen met water en zeep en gebruik papieren handdoekjes
 • Gebruik handdesinfectiegel wanneer water en zeep niet beschikbaar zijn
 • Moet je toch hoesten of niezen, doe dat aan de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en deponeer ze in een afsluitbare vuilbak
 • Gebruik je eigen schrijfgerei

INBEGREPEN:

 • Killgerm Training map
 • Lesstof (hand-outs)
 • Een heerlijke lunch

NIET INBEGREPEN:

 • Indien van toepassing: kosten herexamen/herkansingstoets

OPEN INSCHRIJVING

Datum & locatie in overleg te bepalen, afhankelijk van uw wensen. Na ontvangst van onderstaand aanmeldformulier nemen wij contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

AANMELDEN

 • Tijdens onze opleidingen en nascholingen kunnen sfeer-, groeps- en/of portretfoto’s gemaakt worden voor publicatie op onze website, social media (Facebook, Twitter, LinkedIn), in onze digitale nieuwsbrieven en/of in gedrukte media (flyers, Pest Control News magazine, e.d.). Killgerm Training wil graag op voorhand uw toestemming vragen voor het publiceren van foto’s waarop u herkenbaar in beeld bent. Dit betekent dat Killgerm Training de gemaakte foto’s kan publiceren of op een andere manier openbaar maken en dat u geen beroep doet op uw portretrecht. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment weer intrekken door een mailtje te sturen naar training-benelux@killgerm.com.
 • Indien u vragen of opmerkingen zou hebben, kunt u deze in dit veld vermelden.