NASCHOLING BIOLOGISCHE PLAAGDIERBEHEERSING BIJ AGRARISCHE BEDRIJVEN

Een warme, broeierige periode zorgt voor een piek in vliegenoverlast bij agrarische bedrijven. Er zijn (helaas) nog genoeg ondernemingen die hier niet preventief aan werken en pas beginnen met bestrijden wanneer ze vliegen zien. Echter, dan zijn ze al veel te laat… Ook andere plaagdieren, zoals ratten en muizen, veroorzaken meer dan alleen zichtbare schade bij agrarische ondernemingen; denk maar aan de overdracht van ziekten als Salmonella, Listeria, ziekte van Tiesser, Uierontsteking, ziekte van Weil, etc.

Bij een uitbraak van dierziekten zoals varkenspest, vogelgriep en mond- en klauwzeer is het verplicht om onmiddellijk actie te ondernemen wanneer plaagdieren op het bedrijf aanwezig zijn om de overdracht van besmettelijke ziekten naar naastgelegen bedrijven te voorkomen.

Hygiëne op agrarische bedrijven is van het grootste belang. Ondernemers zijn zich er steeds meer van bewust dat het optimale bedrijfsresultaat niet of onvoldoende haalbaar is als de hygiëne op het bedrijf te wensen overlaat. Een maatregel die door ondernemers vaak wordt genomen is het creëren van een hygiënesluis met al dan niet een doucheruimte. Dit is een goede maatregel maar niet voldoende: als een bedrijf overlast heeft van ongenode gasten zoals plaagdieren, volstaat het niet om besmetting tegen te gaan door uitsluitend bezoekers te laten douchen. De meeste verspreiding vindt namelijk plaats door de reeds aanwezige plaagdieren op het bedrijfsterrein. Een goed uitgevoerd plaagdierbeheersingsplan is daarom een absolute must.

Het is niet eenvoudig om een agrarische onderneming vrij te krijgen van ongenodigde gasten, maar het kan wel!

De laatste jaren zien we dat in de kwaliteitshandboeken van de afnemers gevraagd wordt het bedrijf vrij te houden van insecten en/of knaagdieren. De wetgeving en afnemers willen o.a. duurzaamheid, minder gebruik van biociden en antibiotica en een degelijke, verantwoorde registratie. Het gebruik ervan moet efficiënt gebeuren en vergt dus een gespecialiseerde aanpak. Enkele ondernemers willen de bestrijding onder eigen beheer uitvoeren, maar acteren pas op het moment van overlast. Het is echter belangrijk om preventief te handelen met specialistische kennis van de middelen en technieken, anders gaat dit ten koste van het beoogde resultaat.

In deze nascholing wordt aandacht besteed aan de meest voorkomende plaagdieren op een agrarisch bedrijf, hun biologie & ontwikkeling en de (biologische) bestrijding bij overlast. Bovendien krijg je de kennis en adviezen voor het beheersen van plaagdieren in specifieke situaties.  Het is namelijk een groot verschil of je een rundveebedrijf, varkensstal of een industrieel pand plaagdiervrij moet maken.

De dag wordt afgesloten met een theoretisch examen waarbij 2 dagdelen (25 punten) behaald kunnen worden voor het up-to-date houden van het Nederlands vakbekwaamheidsdiploma. Behaalde punten kunnen worden bijgeschreven op een bewijs van vakbekwaamheid dat door het EVM of het CPMV is uitgereikt. Voor Belgische deelnemers zonder Nederlands vakbekwaamheidsdiploma bieden wij de mogelijkheid om een toets af te leggen en een certificaat van deelname te ontvangen.

DEELNAMEKOST: € 250,00 p/p (ex. BTW)

Let op: er kunnen maximaal 16 personen deelnemen aan deze nascholing.

Bij verkoudheidsklachten, benauwdheid of verhoging van lichaamstemperatuur (vanaf 38°C) is het niet toegestaan om deel te nemen aan onze nascholingen (ook niet wanneer een gezinslid deze symptomen vertoont). Wij vertrouwen op eenieders gezond verstand en rekenen hierbij ook op ieders begrip en medewerking.

Algemene hygiënerichtlijnen:

 • Schud geen handen
 • Houd altijd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen
 • Zorg dat je fit bent: neem genoeg rust en zorg voor goede voeding en persoonlijke hygiëne
 • Was regelmatig je handen met water en zeep en gebruik papieren handdoekjes
 • Gebruik handdesinfectiegel wanneer water en zeep niet beschikbaar zijn
 • Moet je toch hoesten of niezen, doe dat aan de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en deponeer ze in een afsluitbare vuilbak
 • Gebruik je eigen schrijfgerei

DAGPROGRAMMA:

 • 08u00 – 08u30: ontvangst
 • 08u30 – 12u30: programma voormiddag (incl. koffiepauze)
 • 12u30 – 13u30: lunch
 • 13u30 – 16u00: programma namiddag (incl. koffiepauze)
 • 16u00: examen
 • 17u00: einde

INBEGREPEN:

 • Killgerm Training map
 • Lesstof (hand-outs)
 • Een heerlijke lunch

NIET INBEGREPEN:

 • Indien van toepassing: kosten herexamen/herkansingstoets

DATA & LOCATIES:

AANMELDEN

 • Tijdens onze opleidingen en nascholingen kunnen sfeer-, groeps- en/of portretfoto’s gemaakt worden voor publicatie op onze website, social media (Facebook, Twitter, LinkedIn), in onze digitale nieuwsbrieven en/of in gedrukte media (flyers, Pest Control News magazine, e.d.). Killgerm Training wil graag op voorhand uw toestemming vragen voor het publiceren van foto’s waarop u herkenbaar in beeld bent. Dit betekent dat Killgerm Training de gemaakte foto’s kan publiceren of op een andere manier openbaar maken en dat u geen beroep doet op uw portretrecht. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment weer intrekken door een mailtje te sturen naar training-benelux@killgerm.com.