NASCHOLING BEDWANTSEN IN DE PRAKTIJK

Bij deze nascholing leer je op een leuke, interactieve manier met praktijkopdrachten de nodige vaardigheden om klachten over bedwantsen en bedwantsplagen op een professionele manier aan te pakken. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij het Integrated Pest Management en het voorkomen van bedwantsplagen (want voorkomen is altijd beter dan genezen!) maar ook bij het oplossen van bestaande plagen wanneer het kwaad reeds geschied is. Dit doen we aan de hand van stellingen, discussies en een inspectie van een hotelkamer op aanwezigheid van bedwantsen of sporen van bedwantsen.

Uiteraard komen alle gangbare methodes, producten (zowel niet-chemisch als chemisch) en apparatuur aan bod en oefenen we jouw communicatieskills om jouw klant zo goed mogelijk te informeren over de te nemen stappen. We gaan hierbij ook dieper in op de overlast die bij mensen ontstaat na het aantreffen van bedwantsen, zowel fysiek (jeuk) als psychisch (gevoelens van onbehagen en angst).

Na afloop van de training zijn de deelnemers in staat om de juiste bestrijdingstechniek te kiezen, goed te communiceren met de klant en de juiste wijze van bestrijding aan te geven.

De dag wordt afgesloten met een theoretisch examen waarbij 2 dagdelen (25 punten) behaald kunnen worden voor het up-to-date houden van het Nederlands vakbekwaamheidsdiploma. Behaalde punten kunnen worden bijgeschreven op een bewijs van vakbekwaamheid dat door het EVM of het CPMV is uitgereikt. Voor Belgische deelnemers zonder Nederlands vakbekwaamheidsdiploma bieden wij de mogelijkheid om een toets af te leggen en een certificaat van deelname te ontvangen.

DEELNAMEKOST: € 295,00 p/p (ex. BTW)

Let op: er kunnen maximaal 15 personen deelnemen aan deze nascholing.

DAGPROGRAMMA:

  • 08u00 – 08u30: ontvangst
  • 08u30 – 12u30: programma voormiddag (incl. koffiepauze)
  • 12u30 – 13u30: lunch
  • 13u30 – 16u00: programma namiddag (incl. koffiepauze)
  • 16u00: examen
  • 17u00: einde

INBEGREPEN:

  • Killgerm Training map
  • Lesstof (hand-outs)
  • Een heerlijke lunch

NIET INBEGREPEN:

  • Indien van toepassing: kosten herexamen/herkansingstoets

Heeft u interesse in deze nascholing? Neem gerust contact met ons op via training-benelux@killgerm.com of telefonisch op het nummer +32 (0)14 44 22 79. Ook in-house opleidingen en nascholingen verzorgen wij met veel plezier voor u en uw team.