NASCHOLING AUDITEREN IN FOOD

Wil je je kennis verrijken op gebied van plaagdierbeheersing en auditeren? Kom dan naar onze nascholing Auditeren in Food!

Voedselproducerende bedrijven moeten voldoen aan bepaalde voedselveiligheidsnormen. Ze zijn verplicht om een goed plaagdierbeheersingsplan te hebben en deze ook op te volgen. De gevolgen van slecht plaagdiermanagement zijn van invloed op de reputatie van dergelijke bedrijven en op hun winstcijfers. Zo kunnen ernstige besmettingen zoals bv. Salmonella en diverse andere virussen door plaagdieren worden overgedragen of kunnen goederen besmet raken door uitwerpselen…

Voor de klant is de plaagdierbeheerser een dienstverlener aan wie een belangrijke maar tijdrovende activiteit wordt uitbesteed. De klant wil maximaal ontzorgd worden en het vertrouwen hebben dat de opdracht in goede handen is. Een goed beheersingsplan maken is de taak van de plaagdierbeheerser in samenwerking met de klant. Dit vraagt kennis maar ook goede communicatie van de plaagdierbeheerser.

Tijdens onze nascholingsdag “Auditeren in Food” wordt aan de hand van een actief lesprogramma dieper ingegaan op de meest voorkomende eisen voor plaagdierbeheersing uit enkele belangrijke voedselveiligheidsnormen – kennis die van zeer groot belang is wanneer je een servicecontract afsluit met een voedselverwerkend bedrijf. Daarnaast ligt de nadruk op doelgerichte communicatie, nazorg en aandacht voor jouw klant. Dat doen we door middel van diverse interactieve voorbeeldcases en stellingen waarbij het uitvoeren van een gerichte inspectie, het verzorgen van advies en een uitvoerige rapportage naar jouw klant aan bod komen.

Kort samengevat: 

 • Plaagdierbeheersing en de relatie tot voedselkwaliteit / voedselveiligheid (volgens HACCP)
 • De meest voorkomende en voor ons vakgebied relevante normen (AIB/IFS, BRC, FSSC 22000, TESCO)
 • Doelgericht communiceren, rapporteren en adviseren
 • Analyse omgevingsfactoren, inspecties en vastleggen van risico’s
 • Web- en trendanalyse tools
 • Nazorg en aandacht

De dag wordt afgesloten met een theoretisch examen waarbij 2 dagdelen (25 punten) behaald kunnen worden voor het up-to-date houden van het Nederlands vakbekwaamheidsdiploma. Behaalde punten kunnen worden bijgeschreven op een bewijs van vakbekwaamheid dat door het EVM of het CPMV is uitgereikt. Voor Belgische deelnemers zonder Nederlands vakbekwaamheidsdiploma bieden wij de mogelijkheid om een toets af te leggen en een certificaat van deelname te ontvangen.

DEELNAMEKOST: € 250,00 p/p (ex. BTW)

Let op: er kunnen maximaal 10 personen deelnemen aan deze nascholing.

Bij verkoudheidsklachten, benauwdheid of verhoging van lichaamstemperatuur (vanaf 38°C) is het niet toegestaan om deel te nemen aan onze nascholingen (ook niet wanneer een gezinslid deze symptomen vertoont). Wij vertrouwen op eenieders gezond verstand en rekenen hierbij ook op ieders begrip en medewerking.

Algemene hygiënerichtlijnen:

 • Schud geen handen
 • Houd altijd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen
 • Zorg dat je fit bent: neem genoeg rust en zorg voor goede voeding en persoonlijke hygiëne
 • Was regelmatig je handen met water en zeep en gebruik papieren handdoekjes
 • Gebruik handdesinfectiegel wanneer water en zeep niet beschikbaar zijn
 • Moet je toch hoesten of niezen, doe dat aan de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en deponeer ze in een afsluitbare vuilbak
 • Gebruik je eigen schrijfgerei

DAGPROGRAMMA:

 • 08u00 – 08u30: ontvangst
 • 08u30 – 12u30: programma voormiddag (incl. koffiepauze)
 • 12u30 – 13u00: lunch
 • 13u00 – 16u00: programma namiddag (incl. koffiepauze)
 • 16u00: examen
 • 17u00: einde

INBEGREPEN:

 • Killgerm Training map
 • Lesstof (hand-outs)
 • Een heerlijke lunch

NIET INBEGREPEN:

 • Indien van toepassing: kosten herexamen/herkansingstoets

DATA & LOCATIES:

AANMELDEN

 • Tijdens onze opleidingen en nascholingen kunnen sfeer-, groeps- en/of portretfoto’s gemaakt worden voor publicatie op onze website, social media (Facebook, Twitter, LinkedIn), in onze digitale nieuwsbrieven en/of in gedrukte media (flyers, Pest Control News magazine, e.d.). Killgerm Training wil graag op voorhand uw toestemming vragen voor het publiceren van foto’s waarop u herkenbaar in beeld bent. Dit betekent dat Killgerm Training de gemaakte foto’s kan publiceren of op een andere manier openbaar maken en dat u geen beroep doet op uw portretrecht. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment weer intrekken door een mailtje te sturen naar training-benelux@killgerm.com.